Autisme en werk, voor veel mensen die ermee te maken hebben een hele opgave. Mensen met autisme worden op hun werk vaak geconfronteerd met specifieke problemen, dilemma’s en ingewikkelde situaties; Functioneer ik wel goed? Wat denken collega’s van me? Wat moet ik in mijn pauze doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet oververmoeid naar huis ga?

Communicatie
Het begint met goede communicatie, voor veel mensen met autisme een lastig ding. Probeer zo helder mogelijk te communiceren is mijn advies. Dit geldt voor iemand met autisme en de omgeving. Communicatie hoeft niet altijd via gesproken taal. Het mag en kan ook op via mail en of app … Soms is dit een beter middel voor iemand met autisme omdat er geen oogcontact is, meer tijd om gedachten te orden, informatie teruggelezen kan worden en een reactie overdacht kan worden.

Het is een lastige beslissing om te vertellen dat je autisme hebt. Vaak wordt het bij een sollicitatiegesprek verzwegen omdat men bang is afgewezen te worden……
Er heerst (helaas) een stereotype beeld over mensen met autisme. Deze angst vind ik onterecht. Sommige bedrijven zijn juist blij met het autisme van een medewerker. Sterke punten van hen zijn onder andere: Stipt- en accuraatheid, Perfectionisme, Oog voor detail, Doorzettingsvermogen, Goed geheugen en Rekenkwaliteiten. En zo zijn er meer punten op te noemen waar mensen met autisme in uitblinken.

Als iemand met autisme zijn leidinggevende niet op de hoogte brengt wordt het vaak ook niet verteld aan collega’s omdat er een angst is dat er anders naar hen gekeken zal worden. Zelf heb ik dit ook gehad, maar uiteindelijk is een goede communicatie het belangrijkste. Dus ook het bespreken van je autisme.
Geef aan dat je altijd open staat voor vragen als die er zijn. Dan zullen en durven mensen eerder op je af stappen om ze ook te stellen. Als je het vertelt kun je jezelf zijn. Collega’s zullen minder raar opkijken bij je acties die in hun ogen “sociaalonhandig” zijn. Ze zullen eerder accepteren dat je het niet zo bedoelt en er niets aan kan doen. Zo zal er ook voor hun duidelijkheid komen!

Om het even op te sommen:
 Leidinggevenden en collega’s kunnen (en zullen!) rekening houden met je autisme wanneer je er zelf open en helder over bent.
 Ook je functioneren is vaak beter bespreekbaar als duidelijk is dat je sommige dingen niet zo bedoelt.
 De kans dat het later uitkomt is aanwezig. Beter voorkomen dan gezeur en problemen.
 Het voorkomt dat er over je geroddeld wordt, dat geeft veel rust.
 Misschien wel één van de belangrijkste: Je kunt jezelf zijn!
 De angst voor vooroordelen is vaak aanwezig maar onterecht, wees open en mensen zullen je accepteren.