Voor buitenstaanders en naasten van mensen met autisme is het een grote opgave te blijven beseffen dat er bij mensen met autisme (vrijwel) nooit sprake is van onwil.
In de meeste gevallen is er sprake van onmacht. Dit inzicht is van groot belang voor de harmonie tussen beiden.

Moeilijk, raar of ander gedrag zal in de meeste gevallen veroorzaakt worden door stress bij de persoon met autisme. Deze stress kan veroorzaakt worden door verlies aan controle over een situatie. Straffen, er tegenin gaan of corrigeren werkt vaak averechts. Probeer liever de persoon met autisme uit de situatie te halen en naar een rustige plek te brengen of met rust te laten.
Hoe lastig het ook kan zijn voor de mensen die er mee te maken krijgen….. wees je bewust, het is niet persoonlijk op jou gericht!
Mensen met autisme hebben vrijwel nooit de intentie te manipuleren, al kan het daar wel op lijken.
Later, wanneer de rust is teruggekeerd kun je er in de meeste gevallen samen over praten.
Wacht op dat moment het zal jullie beide helpen en meer begrip geven.