Er is een groot verschil in gedragingen tussen jongens en meisjes met autisme. Dat concluderen onderzoekers van Stanford University.
Jongens en meisjes met dyslectie blijken bijvoorbeeld wel sterke overeenkomsten te hebben als het om sociaal gedrag en communicatievaardigheden gaat. Jongens met autisme blijken zich echter op meerdere punten anders te gedragen dan het andere geslacht. Meisjes vertonen bijvoorbeeld veel minder routinegedrag, zoals bijvoorbeeld flapperen met de handen. Ook bleken meisjes minder eenzijdig geïnteresseerd dan jongens.
Doordat de meeste meisjes niet voldoen aan de standaard kenmerken waaraan kinderen met autisme worden herkend, zijn de onderzoekers bang dat autisme bij veel meisjes niet (op tijd) ontdekt wordt, daardoor zij niet de begeleiding kunnen krijgen die zij wel nodig hebben.
Er is gewoonweg te weinig bekend over de kenmerken van autisme bij meisjes. Hierdoor hebben hulpverleners er vaak te weinig, geen verstand van, waardoor meisjes of jonge vrouwen te vaak verkeerde diagnoses krijgen zoals stemmingswisselingen, angststoornissen, depressies of bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen. Meer onderzoek naar autisme bij meisjes en een grotere bewustwording van de verschillen tussen jongens en meisjes bij professionals is noodzakelijk om op tijd de juiste hulp te kunnen bieden.

Bron: nationalehulpgids